Pentagram Perception, 2013 Archival Inkjet Print 39.25” x 27.5”

Pentagram Perception, 2013
Archival Inkjet Print
39.25” x 27.5”

 Zeola’s, 2013 Archival Inkjet Print 19.75” x 27.5”

Zeola’s, 2013
Archival Inkjet Print
19.75” x 27.5”

 Darius, 2013 Archival Inkjet Print 19.75” x 27.5” 

Darius, 2013
Archival Inkjet Print
19.75” x 27.5” 

 Isaac and the Moon, 2013 Archival Inkjet Print 19.75” x 27.5”    

Isaac and the Moon, 2013
Archival Inkjet Print
19.75” x 27.5” 

 

 Silver Gate, 2013 Archival Inkjet Print 19.75” x 27.5” 

Silver Gate, 2013
Archival Inkjet Print
19.75” x 27.5”